Räddningstjänsten

Description: Jonas Å bokar botsmarksrummet för "kårens" avslutningsövning pga renoveringsarbeten på stn.
Confirmation status: Confirmed
Room: Botsmark - Botsmarksrummet
Start time: 18:00:00 - Monday 20 November 2017
Duration: 3 hours
End time: 21:00:00 - Monday 20 November 2017
Type: Internal
Created by: Galatia.arebrand
Last updated: 18:01:44 - Sunday 12 November 2017
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry